Instagram

Vi søker PROSJEKTUTVIKLER næringsbygg

Block Berge Bygg AS er en av Rogalands ledende totalentreprenører. Vi er også leverandør av prefabrikkerte betongelementer i Norge.
Vi er 325 ansatte og er et heleid datterselskap av Veidekke Entreprenør AS. Vi har gode velferdstilbud, egne utviklingsprogram og mulighet for kjøp av rabatterte aksjer i virksomheten.

Vi søker prosjektutvikler til spennende oppgaver

Arbeidsoppgaver:
- Prosjektutvikling og salg av totalentrepriser næringsbygg
- Påta seg rolle som kundekontakt mot våre kunder
- Kartlegge suksesskriterier for prosjektet samt være pådriver for verdioptimalistering
- Utarbeide løsninger og tegninger i samarbeid med fagmiljøet
- Utarbeidelse av tilbud
- Kontraktsforhandlinger

Kvalifikasjoner:
- Høyere byggteknisk utdannelse, på bachelor eller masternivå
- Kompetanse og erfaring som eiendomsutvikler kan være en fordel
- Noen års erfaring som byggeleder/prosjektleder kan være en fordel
- Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning

Personlige egenskaper:
- Selvstendig og ansvarsbevisst
- Ambisiøs og kundeorientert
- Framoverlent og tilpasningsdyktig
- Strukturert
- Løsningsorientert


I Block Berge Bygg AS er det langt flere muligheter enn begrensninger - søk da vel!

Spørsmål kan rettes til Leif Terje Hegreberg
lth@blockberge.no eller mobil 480 72 005.

Søknad med CV sendes innen 25. juni 2012 til
jobb@blockberge.no

Vi søker PROSJEKTUTVIKLER næringsbygg
Et selskap i Veidekke-konsernet - den skandinaviske entreprenør og eiendomsutvikler Block Berge Bygg AS Bedriftsveien 6, 4353 Klepp Stasjon | T: 51 78 99 00 | F: 51 78 99 01 | post@blockberge.no