Jobb i BBBBlock Berge Bygg har i alle år vært kjent for å ha et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og høy trivsel. Det gjør at vi har evnet å tiltrekke oss høyt kvalifisert arbeidskraft på alle nivå. Bedriften, og de ansatte har alltid vært villige til å tenke nytt, være innovative og ligge i forkant av utviklingen.

Vi tar ansvar for våre medarbeidere.

Se våre ledige stillinger her

Et selskap i Veidekke-konsernet - den skandinaviske entreprenør og eiendomsutvikler Block Berge Bygg AS Bedriftsveien 6, 4353 Klepp Stasjon | T: 51 78 99 00 | F: 51 78 99 01 | post@blockberge.no