Skolesamarbeid

Skolesamarbeid

I Block Berge Bygg har vi et kontinuerlig rekrutteringsarbeid rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler, tekniske fagskoler og universitet.
Bedriftsbesøk og omvisning i fabrikk og på byggeplass inngår i dette samarbeidet.

Vi har partnerskapsavtale med Lye, Frøyland, Orstad, Bore, Orre og Klepp ungdomsskole.

Vi deltar på Yrkesmesser og Byggfagdagene.

Kontaktperson er Kjell Wiig tlf 982 41 853, e-post kw@blockberge.no

Et selskap i Veidekke-konsernet - den skandinaviske entreprenør og eiendomsutvikler Block Berge Bygg AS Bedriftsveien 6, 4353 Klepp Stasjon | T: 51 78 99 00 | F: 51 78 99 01 | post@blockberge.no