Utviklingsmuligheter

Utviklingsmuligheter

Nyutdannede og nyansatte ingeniører kan få tilbud om Veidekkes traineeprogram.
Programmet går over 2 år, med fellessamlinger for traineer fra hele Veidekke.
I opplæringsprioden får traineen delta i fabrikkproduksjonen, på byggeplass, i utviklings- og driftsavdeling og hos ekstern konsulent.  
Kontaktperson for trainee er Martin B. Brunes tlf. 916 64 930, e-post mbb@blockberge.no

Block Berge Bygg er med i BYGGOPP sitt arbeid for rekruttering av lærlinger. Vi har til en hver tid lærlinger i produksjon fabrikk og på byggeplass.
Kontaktperson for lærlinger er Kjell Wiig tlf 982 41 853, e-post kw@blockberge.no

Block Berge Bygg vektlegger utvikling av egne medarbeidere og intern rekruttering.

Veidekkeskolen har et vidt spekter av kurs både for traineer og øvrige ansatte.

Som en del av Veidekke-konsernet er det store muligheter for utveksling og erfaringsoverføring med andre Veidekke-kontorer.

Et selskap i Veidekke-konsernet - den skandinaviske entreprenør og eiendomsutvikler Block Berge Bygg AS Bedriftsveien 6, 4353 Klepp Stasjon | T: 51 78 99 00 | F: 51 78 99 01 | post@blockberge.no