Utviklingsmuligheter

Utviklingsmuligheter

Nyutdannede og nyansatte ingeniører kan få tilbud om Veidekkes traineeprogram.
Programmet går over 2 år, med fellessamlinger for traineer fra hele Veidekke.
I opplæringsprioden får traineen delta i fabrikkproduksjonen, på byggeplass, i utviklings- og driftsavdeling og hos ekstern konsulent.  
Kontaktperson for trainee er Martin B. Brunes tlf. 916 64 930, e-post mbb@blockberge.no

Block Berge Bygg er med i BYGGOPP sitt arbeid for rekruttering av lærlinger. Vi har til en hver tid lærlinger i produksjon fabrikk og på byggeplass.
Kontaktperson for lærlinger er Kjell Wiig tlf 982 41 853, e-post kw@blockberge.no

Block Berge Bygg vektlegger utvikling av egne medarbeidere og intern rekruttering.

Veidekkeskolen har et vidt spekter av kurs både for traineer og øvrige ansatte.

Som en del av Veidekke konsernet er det store muligheter for utveksling og erfaringsoverføring med andre Veidekke kontorer.

Sivilingeniør Jostein Ekeberg om det å jobbe i Veidekke - se filmen på YouTube.
Et selskap i Veidekke-konsernet - den skandinaviske entreprenør og eiendomsutvikler Block Berge Bygg AS Bedriftsveien 6, 4353 Klepp Stasjon | T: 51 78 99 00 | F: 51 78 99 01 | post@blockberge.no