Totalentreprise

Totalentreprise

Siden midten av 1970 tallet har vi i Block Berge Bygg bygget totalentrepriser.

For oss betyr en totalentreprise at vi påtar oss ansvaret for planlegging og bygging til en fast avtalt pris og kunden (byggherren) forholder seg kun til en kontraktspartner. Kunden har da i forkant beskrevet et byggeprogram som angir funksjons- og kvalitetskrav. Dette gir kunden stor budsjetteringssikkerhet og en enklere organisering å forholde seg til.
Vi som entreprenør gis anledning til å bruke de løsninger vi har gode erfaringer med og det gir lavere prosjekterings- og byggekostnader som kommer kunden til gode.

Prefabrikasjon er et nøkkelord ved bygging i dag og Block Berge Bygg har utviklet spisskompetanse innen området, slik at vi i dag er blant de fremste i Norge. Ved siden av å være en lokal totalentreprenør er vi også stor leverandør på betongelement markedet i hele landet, med ca. 15 % markedsandel.
Prefabrikkering fører til lite avfall og gjør at vi har oppnådd sorteringsgrad av avfallet på over 80 %, uten å gjøre spesielle tiltak.

Bygg med utstrakt bruk av isolerte fasadeelementer medfører god tetthet og dermed lavt energiforbruk. Allerede i 1988 bygget vi næringsbygg i betongelementer, hvor vi logget energibruken til 125 kWh/år/m². Dette gjør at vi med vår erfaring er godt rustet til å bygge lavenergibygg for framtiden.
Et selskap i Veidekke-konsernet - den skandinaviske entreprenør og eiendomsutvikler Block Berge Bygg AS Bedriftsveien 6, 4353 Klepp Stasjon | T: 51 78 99 00 | F: 51 78 99 01 | post@blockberge.no